Billede mod nord fra skoven. Vi råder over 120 ha hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer